Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "PROLAB" Sp.z o.o.

Sekretariat (052) 386-73-10
Marketing (052) 386-73-19

Fax: (052) 386-73-23

Zgłaszanie działań niepożądanych

W przypadku stwierdzenia działań niepożądanych prosimy o wypełnienie poniższej dokumentacji i przesłanie jej na adres:

reklamacje@prolabnaklo.pl

Zgłoszenie niepożądanego działania produktu leczniczego pobierz plik .doc

Ankieta oceny właściwości i zastosowania wyrobu medycznegopobierz plik .doc 

Zgłoszenie niepożądanego działania produktu kosmetycznegopobierz plik. doc


W celu przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „PROLAB” Sp. z o.o. niezbędne jest podanie Państwa danych osobowych.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przyjęciem zgłoszenia oraz monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. Jakiekolwiek dalsze przekazywanie informacji o działaniu niepożądanym innym podmiotom, w tym w szczególności organom administracji, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, następuje w formie anonimowej bez Pani/Pana danych osobowych.

 

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu zgodnie z art. 36e ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny  jest obowiązkowe.

Informujemy iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych.

X
Add to cart