Aphtin, 10g

(3 opinie klienta)

Aphtin ma postać roztworu do stosowania w jamie ustnej. Czteroboran sodu – substancja czynna leku działa łagodnie antyseptycznie. Odkaża błony śluzowe jamy ustnej. Wskazania: Pleśniawki – zakażenie drożdżakowe błony śluzowej jamy ustnej.

Kategoria:

Opis

   1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

APHTIN,

200 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g roztworu zawiera sodu czteroboran( Natrii tetraboras) 200 mg

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do stosowania w jamie ustnej

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.Wskazania do stosowania

Pleśniawki – zakażenie drożdżakowe błony śluzowej jamy ustnej.

4.2. Dawkowanie i sposób podania

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego w jamie ustnej.

Miejsca chorobowo zmienione smarować 1-2 kroplami 2 do 3 razy na dobę.Czas leczenia: 3-10 dni.

Stosować u dzieci powyżej 1 roku życia, nie dłużej 3-5 dni.

U dzieci poniżej 1 roku życia produkt należy stosować po uprzedniej konsultacji z lekarzem.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na czteroboran sodu (boraks), substancję pomocniczą lub kwas borowy.

Rozległe uszkodzenia błon śluzowych.

U osób z ciężkim zaburzeniem czynności nerek

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować długotrwale, szczególnie u dzieci, ze względu na łatwe wchłanianie się czteroboranu sodu przez błony śluzowe i jego powolne wydalanie się z organizmu, a co za tym idzie możliwość kumulacji.

Nie połykać.

Stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności nerek.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Środki zawierające sole alkaloidów, chlorek rtęciowy, siarczan cynku, jony metali, gumy, kwasy nieorganiczne mogą inaktywować produkt.

4.6. Ciąża i laktacja

Brak danych. Produkt nie powinien być stosowany w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

mechanicznych w ruchu

Aphtin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8. Działanie niepożądane:

Jeśli lek stosowany jest długotrwale na uszkodzoną błonę śluzową mogą wystąpić:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

brak łaknienia

Zaburzenia żołądka i jelit

zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunki)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia menstruacji

Zaburzenia układu nerwowego

stany splątania, drgawki

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, łuszczenie się błon śluzowych, zapalenie skóry i uszkodzenie kanalików nerkowych.

4.9. Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania po miejscowym stosowaniu. W przypadku długotrwałego stosowania istnieje możliwość dostania się leku do przewodu pokarmowego i jego wchłonięcia. Długotrwałe wchłanianie powoduje brak łaknienia, wymioty, biegunki, wysypki skórne, łysienie, splątanie, drgawki, niedokrwistość.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne środki do miejscowego leczenia jamy ustnej. Różne.

Kod ATC: A01AD11

Czteroboran sodu stosowany jest w medycynie jako słaby środek antyseptyczny. Boraks, jako pochodna kwasu borowego należy do trucizn komórkowych. Działa odwadniająco na cytoplazmę komórkową powodując zaburzenia przemiany materii, co prowadzi do zaburzeń gospodarki elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej.

Czteroboran sodu, jako środek antyseptyczny wiąże się nieodwracalnie z białkiem strukturalnym lub czynnościowym komórki drobnoustroju wywołując działanie bakteriostatyczne i przeciwgrzybicze.

Czteroboran sodu stosowany miejscowo w jamie ustnej wchłania się przez błonę śluzową na zasadzie dyfuzji biernej. W przypadku produktu Aphtin jest ona utrudniona wskutek obecności gliceryny zapewniającej wysokie ciśnienie osmotyczne, co sprzyja raczej przenikaniu wody z otaczających komórek, które ulegają obkurczeniu niż przenikaniu boraksu.

 

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Sodu czteroboran wchłania się łatwo z uszkodzonej skóry, błon śluzowych i przewodu pokarmowego (powyżej 90%). Maksymalne stężenie osiąga w czasie 2-3 godzin. Nie wiąże się z białkami. Gromadzi się w narządach, powoli przenika barierę krew-mózg. Objętość dystrybucji wynosi 0,5 l/kg mc. Wydala się z moczem niemal w całości (90%) niezmieniony. Okres półtrwania T1/2: 12-27 h.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wykazano toksyczne działanie sodu czteroboranu na reprodukcję i rozwój płodu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Gliceryna 86%

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi lekami.

6.3. Okres ważności

2 lata

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Produkt leczniczy należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

6.5. Rodzaj i zawartość pojemnika

Pojemnik z polietylenu lub butelka z oranżowego szkła z zakraplaczem i zakrętką po 10 g, 15 g i 30 g leku

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB”  Sp.z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią,

tel. (052) 386 73 10, fax (052) 386 73 23

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1598

3 opinie dla Aphtin, 10g

  1. Paweł

    Jest łagodny i jednocześnie skuteczny.

  2. Paweł

    Jest łagodny i jednocześnie skuteczny i doskonale nadaje się do odkażania błony śluzowe jamy ustnej.

  3. admin

    Rewelacyjny produkt, szybko pozbawiłem się pleśniawki.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *