Maść cynkowa, 20g

W stanach zapalnych skóry, otarciach naskórka i trądziku.

Kategoria:

Opis

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Maść cynkowa ostrożnie.

–            Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

–            Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

–            Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

–          Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 Spis treści ulotki

1.         Co to jest lek Maść cynkowa i w jakim celu się go stosuje

2.         Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść cynkowa

3.         Jak stosować lek Maść cynkowa

4.         Możliwe działania niepożądane

5.         Jak przechowywać lek Maść cynkowa

6.         Inne informacje

1.     Co to jest lek Maść cynkowa i w jakim celu się go stosuje

Maść cynkowa działa wysuszająco.

Wskazania

Maść cynkową stosuje się w stanach zapalnych skóry, otarciach naskórka, w trądziku jako środek wysuszający. 

2.     Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść cynkowa

Kiedy nie stosować leku Maść cynkowa

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w ostrych stanach zapalnych skóry, na otwarte rany lub nie zagojone, sączące miejsca na skórze i strupy. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w okolicy błon śluzowych, unikać kontaktu z oczami. Lek przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Nie zaleca się stosowania na duże powierzchnie skóry. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. 

Dzieci i młodzież

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem.

Lek Maść cynkowa a inne leki

Brak danych. Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta, a także o lekach, które pacjent stosuje.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

 3.     Jak stosować lek Maść cynkowa

Lek Maść cynkowa należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek do stosowania miejscowego na skórę.

Cienką warstwę maści nanosić rękoma 1-2 razy dziennie na chorobowo zmienione powierzchnie skóry. Przed zastosowaniem i po zastosowaniu należy umyć dokładnie ręce. Produkt do użytku zewnętrznego.

 Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść cynkowa

Przedawkowanie leku Maść cynkowa jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości preparatu, należy zmyć go ze skóry wodą i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 Pominięcia zastosowania leku Maść cynkowa

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 4.     Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Maść cynkowa może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niekiedy może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry. W takim przypadku należy przerwać stosowanie maści.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych,{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail:ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.     Jak przechowywać lek Maść cynkowa

Lek przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.     Zawartość opakowania i inne informacje

 Co zawiera lek Maść cynkowa

Substancją czynną leku jest tlenek cynku(Zinci oxidum).

1 g maści na skórę zawiera 100 mg tlenku cynku.

Ponadto lek zawiera wazelinę hydrofilową. 

Jak wygląda lek Maść cynkowa i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białej masy o słabym zapachu wosku.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką PE zawierająca 20 g maści w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB”  Sp.z o.o.

Paterek ul. Przemysłowa 3

89-100 Nakło n/Notecią

Telefon: (52) 386 73 10 Fax: (52) 386 73 23

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Maść cynkowa, 20g”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *