Maść Kamforowa, 20g

Jako środek rozgrzewający w gośćcu stawowym i mięśniowym, nerwobólach i odmrożeniach I stopnia.

Kategoria:

Opis

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Maść kamforowa ostrożnie.

–            Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

–            Jeśli potrzebna jest dodatkowa informacja należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

–            Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

–          Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 Spis treści ulotki:

1.         Co to jest lek Maść kamforowa i w jakim celu się go stosuje

2.         Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść kamforowa

3.         Jak stosować lek Maść kamforowa

4.         Możliwe działania niepożądane

5.         Jak przechowywać lek Maść kamforowa

6.         Inne informacje

1.     Co to jest lek Maść kamforowa i w jakim celu się go stosuje

Maść kamforowa wywołuje miejscowe przekrwienie.

Wskazania

Maść kamforową stosuje się na skórę w bólach mięśni i stawów. 

2.     Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść kamforowa

 Kiedy nie stosować leku Maść kamforowa

– w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku

– w obrębie twarzy, błon śluzowych

– na uszkodzoną skórę 

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Maść kamforowa

Chronić oczy. Nie stosować na duże powierzchnie skóry. Nie stosować na uszkodzoną i podrażnioną skórę. Nie przyjmować gorących kąpieli przed i po aplikacji maści.

Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią podrażnienia, zaczerwienienia skóry. Należy skontaktować się z lekarzem.

Nie połykać! W razie przypadkowego połknięcia leku trzeba niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u niemowląt i dzieci do lat 6. U dzieci starszych stosować po konsultacji z lekarzem.

Lek Maść kamforowa a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty. Dotychczas nie odnotowano interakcji leku z innymi lekami. 

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych. Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

3.     Jak stosować lek Maść kamforowa

Lek Maść kamforowa należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Lek do stosowania miejscowego na nieuszkodzoną skórę.

Dzieci w wieku 6-12 lat: Cienką warstwę maści (około 0,5–1 cm) nanosić delikatnie i równomiernie na obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.

Dorośli i młodzież: Cienką warstwę maści (około 1–2 cm) nanosić delikatnie i równomiernie na obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.

Przed zastosowaniem i po zastosowaniu należy dokładnie umyć ręce. 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść kamforowa

Przedawkowanie leku Maść kamforowa jest mało prawdopodobne. W przypadku zastosowania zbyt dużej ilości preparatu, należy zmyć go ze skóry wodą i powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. 

Pominięcie zastosowania leku Maść kamforowa

Należy kontynuować stosowanie leku zgodnie z zalecanym sposobem dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przerwanie stosowania leku

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

4.     Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Maść kamforowa może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy lek może być przyczyną alergii kontaktowych lub stanów zapalnych skóry.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. 

5.     Jak przechowywać lek Maść kamforowa

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.     Inne informacje

 Co zawiera lek Maść kamforowa

Substancją czynną leku jest kamfora(Camphorae).

1 g maści na skórę zawiera 100 mg kamfory.

Ponadto lek zawiera wazelinę hydrofilową.

Jak wygląda lek Maść kamforowa i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białożółtawej masy o charakterystycznym zapachu kamfory. 

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką PE zawierająca 20 g maści w tekturowym kartoniku.

 Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB”  Sp.z o.o.

Paterek ul. Przemysłowa 3

89-100 Nakło n/Notecią

Telefon: (52) 386 73 10 Fax: (52) 386 73 23

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Maść Kamforowa, 20g”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *