Olej Rycynowy, 30g

Olej Rycynowy 30g

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania doustnego w zaparciach.

 

Kategoria:

Opis

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

OLEJ RYCYNOWY

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 g płynu zawiera:

olej rycynowy 100 g

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn doustny

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długiego okresu stosowania.

4.1.Wskazania do stosowania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania doustnego zaparciach.

4.2. Dawkowanie i sposób podania

Stosować doustnie.

Dzieci powyżej 12 roku życia: jednorazowo 1-2 łyżeczek (co odpowiada 4-8 g).

Dorośli: jednorazowo 1-2 łyżek (co odpowiada 12-24 g)

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na olej rycynowy. Choroby zapalne przewodu pokarmowego.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wypróżnienie następuje po około 2-3 godzinach od podania preparatu.

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Pacjenci z niedrożnością jelit, z stanami zapalnymi narządów jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, z bólami brzucha o niejasnej etiologii nie powinni przyjmować oleju rycynowego. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku. Lek stosować doraźnie, w przypadku nie ustąpienia objawów zaparcia skontaktować się z lekarzem.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ze względu na działanie przeczyszczające oleju rycynowego, nie zaleca się przyjmowania jednocześnie innych leków, należy zachować kilkugodzinny odstęp czasu przed zastosowaniem innych leków.

4.6. Ciąża i laktacja

Olej rycynowy powoduje przekrwienie narządów jamy brzusznej, dlatego jego stosowanie w czasie ciąży jest niewskazane. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wykonano dotychczas badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń

Brak danych na temat wpływu oleju rycynowego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

4.8. Działanie niepożądane:

Podrażnienia jelita cienkiego, przekrwienia jelita grubego i narządów w obrębie miednicy; u osób szczególnie wrażliwych olej rycynowy może wywołać wysypkę.

4.9. Przedawkowanie

Po dawkach znacznie większych niż zalecane mogą nastąpić: mdłości, wymioty, kolka, biegunka, zachwianie równowagi elektrolitycznej organizmu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Lek jest tradycyjnie stosowany jako środek przeczyszczający.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Pod wpływem lipazy trzustkowej w obecności kwasów żółciowych następuje enzymatyczny rozpad oleju do gliceryny i nienasyconego kwasu rycynolowego, który ulega stopniowemu zmydleniu do mydeł sodowych i potasowych. Kwas i mydła drażnią jelita. Wzmagają one ruchy perystaltyki jelita grubego. Wywołują lekkie przekrwienie ścian jelita, zwiększają przenikanie wody przez ściany jelita. Wzmaga się wydzielanie gruczołów trawiennych połączone z upłynnieniem treści jelitowej. Po upływie 2-6 godzin od chwili podania oleju następuje wypróżnianie.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Olej rycynowy jest stosowany od wielu lat u ludzi. Brak danych przedklinicznych o bezpieczeństwie.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Nie dotyczy

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono

6.3. Okres ważności

2 lata

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5. Rodzaj i zawartość pojemnika

Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką po 30,0g, 40,0g, 100,0g, 450,0g lub 950,0g

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Lek nie wymaga specjalnej instrukcji

 Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB”  Sp.z o.o.

Paterek ul. Przemysłowa 3

89-100 Nakło n/Notecią

Telefon: (52) 386 73 10 Fax: (52) 386 73 23

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Olej Rycynowy, 30g”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *