Puder płynny Dermopur, 15 mg/g, zawiesina na skórę, 60g

(1 opinia klienta)

Stany wysiękowe i zapalne skóry przebiegające z bolesnymi i swędzącymi wykwitami; jako środek pomocniczy w leczeniu i łagodzeniu objawów takich jak: wypryski, wyprysk dziecięcy, wysypka pęcherzykowa w ospie wietrznej, półpaścu, skazy wysiękowe, świerzbiączka, potówki, pokrzywki, ukąszenia owadów, trądzik młodzieńczy.

 

 

 

 

Kategoria: Tag:

Opis

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

DERMOPUR,

15 mg/g, puder leczniczy

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g pudru leczniczego zawiera 15 mg benzokainy ( Benzocainum)

Substancje pomocnicze – patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Puder leczniczy

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.Wskazania do stosowania

Stany wysiękowe i zapalne skóry przebiegające z bolesnymi i swędzącymi wykwitami; jako środek pomocniczy w leczeniu i łagodzeniu objawów takich jak: wypryski, wyprysk dziecięcy, wysypka pęcherzykowa w ospie wietrznej, półpaścu, skazy wysiękowe, świerzbiączka, potówki, pokrzywki, ukąszenia owadów, trądzik młodzieńczy

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Preparat jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć. Miejsce chorobowo zmienione smarować cienką warstwą pudru kilka razy (3 lub 4 razy) na dobę.

4.3. Przeciwwskazania:

Nie należy stosować produktu:

– w nadwrażliwości na benzokainę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

– na śluzówki,

– na otwarte rany,

– na owrzodzenia,

– na powierzchnie ciała pozbawione naskórka,

– u pacjentów leczonych sulfonamidami.

U dzieci poniżej 12 roku życia produkt może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować długotrwale, gdyż produkt może spowodować odczyny alergiczne, ryzyko wystąpienia methemoglobinemii, szczególnie u osób nadwrażliwych i u dzieci. Należy unikać kontaktu z oczami.

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości lub uczulenia na składniki produktu (nasilenie świądu, zaczerwienienie) podczas jego stosowania, lek należy odstawić i zasięgnąć porady dermatologa.

4. 5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Należy unikać jednoczesnego stosowania z:

-substancjami o charakterze kationowym: fenazon, kamfora, rezorcynol, glikolami polioksyetylenowymi (maści, czopki) – może powstać zabarwienie

– substancjami o silnie kwaśnym i zasadowym charakterze i w podwyższonej temperaturze – hydroliza benzokainy do kwasu p-aminobenzoesowego, a następnie dekarboksylacja do aniliny

– sulfonamidami, oksytetracykliną – benzokaina hamuje ich działanie bakteriostatyczne

4.6. Ciąża i laktacja:

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią. Lek może być stosowany u kobiet w ciąży tylko po konsultacji z lekarzem, w przypadku przewagi korzyści nad ryzykiem.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Dermopur nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8. Działanie niepożądane

Mogą wystąpić łagodne objawy nadwrażliwości – świąd, wysypka, rumień. U osób uczulonych lub szczególnie nadwrażliwych istnieje ryzyko wystąpienia bardziej nasilonych reakcji, takich jak miejscowe odczyny alergiczne, pokrzywka czy kontaktowe zapalenie skóry.

Istnieje możliwość, że produkt leczniczy wywoła methemoglobinemię po wchłonięciu się przez skórę w przypadku rozległych zmian sączących na skórze, długotrwałego stosowania produktu i stosowania produktu u dzieci.

4.9. Przedawkowanie

Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania preparatu w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania. W przypadku pomyłkowego połknięcia leku może dojść do absorpcji benzokainy, w wyniku której mogą wystąpić: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, skurcze, tachykardia, utrata przytomności, methemoglobinemia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty zawierające środki miejscowo znieczulające

kod ATC: D 04 AB

Opis (mechanizm działania):

Działanie znieczulające produktu leczniczego Dermopur wywołuje benzokaina. Działa ona porażająco na zakończenia i włókna nerwów czuciowych uniemożliwiając odbieranie i przewodzenie impulsów dośrodkowych na ograniczonym obszarze jej działania. Wskutek tego informacje bólowe nie docierają do ośrodków kory mózgowej.

Mentol (składnik olejku miętowego) wspomaga działanie benzokainy. Działa drażniąco na zakończenia czuciowe nerwów, miejscowo rozszerza naczynia krwionośne, wywołuje wrażenie zimna, łagodzi świąd.

Działanie osłaniające oraz ściągające wywołuje tlenek cynku.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Benzokaina wywołuje miejscowe działanie znieczulające. W przypadku wchłonięcia z miejsca podania i przedostania się do krwioobiegu ulega szybko przemianie. Benzokaina jest szybko rozkładana przez esterazy do kwasu p-aminobenzoesowego i odpowiedniego aminoalkoholu. Produkty rozpadu są wydalane przez nerki z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak wystarczających danych przedklinicznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Cynku tlenek, talk, mentol, glicerol 86%, etanol, woda oczyszczona

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykazano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi lekami.

6.3. Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego: 12 miesięcy

6.4.Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polietylenowy zamykany zakrętką lub butelka ze szkła oranżowego zamykana zakrętką lub tuba aluminiowa wewnętrznie lakierowana z membraną zawierające po 40 g lub 60 g preparatu, w tekturowym pudełku.

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego

pozostałości

Brak szczególnych wymagań

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB”  Sp.z o.o.

Paterek ul. Przemysłowa 3

89-100 Nakło n/Notecią

Telefon: (52) 386 73 10 Fax: (52) 386 73 23

 

 

1 opinia dla Puder płynny Dermopur, 15 mg/g, zawiesina na skórę, 60g

  1. Ewa

    pomaga przy ospie

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *