Rivanol 0,1% roztwór, 150g

Rivanol 0,1% 150g

Odkażanie skóry oraz powierzchownych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).

 

Kategoria:

Opis

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

RIVANOL 0,1%

1 mg/g, płyn na skórę

W związku ze zmianą MAH, produkt dostępny w ofercie Poznańskich Zakładów Zielarskich Herbapol s.a.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g płynu na skórę zawiera 1 mg etakrydyny mleczanu (Ethacridini lactas).

Substancje pomocnicze – patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn na skórę

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Odkażanie skóry oraz powierzchownych uszkodzeń skóry (np. otarcia naskórka).

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Rivanol 0,1% stosuje się kilka razy na dobę w postaci okładów, przymoczek i płukań.

Dzieci

Brak danych dotyczących stosowania u dzieci.

4.3. Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego:

– w nadwrażliwości na etakrydyny mleczan lub barwniki akrydynowe,

– doustnie,

– do oczu.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować długotrwale, gdyż produkt leczniczy może spowodować odczyny alergiczne, szczególnie u osób nadwrażliwych.

Należy zaprzestać stosowania, jeśli wystąpią objawy uczulenia.

Nie stosować na duże powierzchnie uszkodzonej skóry. Unikać kontaktu z odzieżą.

4. 5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi produktami leczniczymi stosowanymi miejscowo. Ze względu na ryzyko inaktywacji nie stosować produktu leczniczego ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), garbnikami (tanina), substancjami o charakterze anionowym (glikol polietylenowy) oraz z roztworem boranu sodu, kwasu salicylowego, chlorku sodu.

4.6. Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Rivanol 0,1% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8. Działanie niepożądane

Mogą wystąpić odczyny alergiczne.

4.9 Przedawkowanie

Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania produktu leczniczego w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W przypadku omyłkowego wypicia produktu leczniczego, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki antyseptyczne i dezynfekujące.

Kod ATC: D08AA01

Substancją czynną produktu leczniczego jest etakrydyny mleczan, który należy do grupy barwników akrydynowych. Etakrydyny mleczan działa przeciwbakteryjnie na paciorkowce, gronkowce i inne bakterie Gram-dodatnie.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Etakrydyny mleczan wchłania się w niewielkich ilościach do organizmu z powierzchni ran i z zapalnie zmienionej skóry oraz z błon śluzowych. Następnie jest wydalany w stanie niezmienionym przez nerki i wątrobę. Etakrydyny mleczan działa miejscowo.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Woda oczyszczona.

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi lekami.

6.3. Okres ważności

12 miesięcy.

Termin ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 30 dni.

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC w zamkniętym opakowaniu. Chronić od światła.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego zamykana zakrętką Al. lub PE z pierścieniem zabezpieczającym, zawierająca po 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 500 g lub 1000 g płynu na skórę.

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

 Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB”  Sp.z o.o.

Paterek ul. Przemysłowa 3

89-100 Nakło n/Notecią

Telefon: (52) 386 73 10 Fax: (52) 386 73 23

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Rivanol 0,1% roztwór, 150g”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *